Bestemmingsplan Woonlocatie Grote Braeck in Schijndel klaar voor vaststelling

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Het bestemmingsplan ‘Woonlocatie Grote Braeck, Schijndel’ is klaar voor vaststelling. Op 4 april 2024 zal de gemeenteraad dit plan behandelen. Het plan maakt de bouw van 241 woningen aan de zuidzijde van Schijndel mogelijk, wat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk een stap dichterbij brengt.

Breed woningaanbod

De nieuwe woningbouwlocatie, gelegen tussen Plein, Langstraat en Venushoek in Schijndel, zal een divers woningaanbod bevatten. Dit omvat twee-kappers, rijwoningen, levensloopbestendige woningen en appartementen in verschillende prijsklassen. Van deze woningen zullen er 60 bestemd zijn voor sociale huur. Daarnaast zullen er ook ruime percelen voor zelfbouw beschikbaar zijn. De ontwikkeling van de locatie is in handen van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, en de woningen zullen worden gebouwd door Bouwcombinaties Muller-Wagemakers en Reuvers-Van Bergen.

Versnelling van de woningbouw

Er is een grote behoefte aan woningen in Meierijstad, en de gemeente streeft ernaar om de woningbouwproductie in alle kernen te versnellen. Wethouder Jan van Burgsteden, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en infrastructuur, stelt dat de realisatie van de Grote Braeck een groot deel zal bijdragen aan de invulling van de versnellingsopgave in Schijndel. Hoewel de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan hebben geleid tot aanpassingen op sommige onderdelen, is de hoofdopzet van het plan onveranderd gebleven.

Vervolg

Het bestemmingsplan zal door de raad worden behandeld in de vergadering van donderdag 4 april 2024. Voorafgaand hieraan zal de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering het voorstel bespreken op donderdag 21 maart 2024. Na vaststelling zal het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage liggen voor de beroepstermijn. Wanneer er geen beroep wordt aangetekend, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. Daarna kunnen de initiatiefnemers beginnen met de uitvoering van hun plannen.