Gemeente Meierijstad stimuleert fietsgebruik om verkeersdrukte te verminderen

3 maanden geleden gepubliceerd

Gemeenten in Noordoost-Brabant, waaronder Meierijstad, nemen initiatieven om fietsgebruik actief te stimuleren. Deze acties maken deel uit van een innovatieve regionale aanpak om de verkeersdruk te verminderen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren.

Een rol voor werkgevers

Concrete acties zijn ontwikkeld voor werkgevers om een voortrekkersrol te spelen in de overgang naar duurzamere mobiliteit. De focus ligt op hoe werkgevers hun werknemers kunnen aanmoedigen om te fietsen. Dit helpt niet alleen om de verkeersdrukte te verminderen, maar ook om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Het initiatief ondersteunt de bredere duurzaamheidsdoelen van de gemeente en de regio.

Wethouder over de maatregelen

Wethouder Jan van Burgsteden benadrukt de noodzaak van gedragsverandering: “Duurzame bereikbaarheid vraagt om anders en minder vaak reizen. Reizen buiten de spitstijden, vaker een dagje thuis werken en reizen per fiets zijn daarbij essentieel.” De wethouder wijst erop dat 50% van de werknemers in Meierijstad die binnen 10 km van hun werk wonen, momenteel nog met de auto reist. Daar valt dus de meeste winst te behalen.

Gratis e-bike probeeractie

Het fietsstimuleringsproject bevat een gratis e-bike probeeractie. Bedrijven kunnen gedurende acht weken drie e-bikes lenen voor hun werknemers om het ‘fietsforensen’ uit te proberen. Werkgevers in Meierijstad worden aangemoedigd om deel te nemen aan dit belangrijke initiatief.

De organisatie Ons Brabant Fietst, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, is aangewezen om dit project uit te voeren. De organisatie heeft als doel om de inwoners te stimuleren vaker de fiets te pakken, vooral voor woon-werkverkeer. Op hun website zijn meer acties voor werkgevers te vinden.