85% van de winkels in Meierijstad toegankelijk voor mensen met een beperking

4 maanden geleden gepubliceerd

Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) heeft recentelijk een winkelschouw uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Hierbij zijn 299 detailhandelszaken beoordeeld door diverse teams van STM-vrijwilligers. Van deze zaken voldeden 254 (85%) aan de normen voor toegankelijkheid die beschreven staan in het Toegankelijkheidshandboek.

Toegankelijkheidscriteria

De zaken zijn getoetst op toegang en gebruik met een rolstoel, rollator of kinderwagen. De toets werd uitgevoerd op de volgende aspecten:

  • Obstakelvrije toegang tot de ingang
  • Geen drempels hoger dan 2 cm bij de ingang en in het pand
  • Vrije breedte van deuropeningen is tenminste 85 cm
  • Zelfstandig betalen met pinapparaat is mogelijk vanuit een rolstoel
  • Indien een paskamer onvoldoende ruimte biedt, de mogelijkheid om kleding thuis te mogen passen

Positieve reacties

Riens van Raaij, voorzitter van STM, is tevreden over de resultaten van de winkelschouw. De voorzitter merkte op dat er een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van 10 jaar geleden, vooral op het gebied van zelfstandig pinnen vanuit de rolstoel. Rik Compagne, wethouder inclusie, benadrukte de waarde van de winkelschouw als een belangrijke graadmeter voor fysieke toegankelijkheid.

Waardering en verbetering

Alle deelnemende winkels ontvingen een rapport met bevindingen rondom toegankelijkheid. Deelnemers die niet voldeden aan de toets kregen aanwijzingen om hun pand alsnog toegankelijk te maken. Enkele van hen hebben snel na de schouw aan STM gevraagd om terug te komen omdat ze de aanwijzingen al hadden opgevolgd. Zij hebben alsnog de toets van toegankelijkheid behaald.

Volgende stappen

Nu de winkelschouw is voltooid, is STM van plan het volgende project te starten: het beoordelen van horecabedrijven. Hiervoor zoekt STM nog vrijwilligers. Inwoners die geïnteresseerd zijn in het bijdragen aan dit project, kunnen contact opnemen met STM.