Meierijstad start onderzoek naar beschermde diersoorten voor woningverduurzaming

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Meierijstad begint dit jaar met het onderzoeken van beschermde diersoorten in de kernen Veghel, Zijtaart en Nijnsel. Dit ecologisch onderzoek is essentieel voor de verduurzaming, isolatie en renovatie van woningen. In 2025 en 2026 zullen de overige kernen worden onderzocht.

Bescherming van dieren in de Omgevingswet

De Omgevingswet bevat regels ter bescherming van dieren in Nederland. Handhaving van deze regels is van cruciaal belang voor het behoud van de biodiversiteit. Bij renovatie of isolatie van woningen kunnen beschermde diersoorten gemakkelijk worden gestoord. Daarom vereist de wet dat er vooraf een ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Indien aanwezig, moeten er passende maatregelen worden genomen om deze soorten te beschermen.

Soortenmanagementplan voor efficiëntie

Om inwoners te helpen met de verduurzaming van hun woningen en tegelijkertijd de bescherming van diersoorten te waarborgen, wil de gemeente Meierijstad een gebiedsvergunning in één keer aanvragen voor alle inwoners. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gemeentebreed soortenmanagementplan (SMP).

De wethouder van Meierijstad, Menno Roozendaal, legt uit dat de kosten voor een dergelijk SMP hoog zijn en de beschikbare expertise in het land beperkt is. Daarom zal een gespecialiseerd bureau begin april starten met de onderzoeken in de kernen Veghel, Zijtaart en Nijnsel. De overige kernen volgen in 2025 en 2026. Het onderzoek focust zich op woningen en wijken van voor 1993, waar de behoefte aan isolatie en verduurzaming het grootst is.

Het onderzoek in de praktijk

Het veldonderzoek naar de aanwezige dieren vindt plaats tussen 1 april en 1 oktober. Gedurende deze periode zullen medewerkers regelmatig overdag, ‘s avonds en ‘s nachts rondfietsen in Veghel, Zijtaart en Nijnsel met speciale apparatuur om de aanwezige beschermde soorten in kaart te brengen.

Inwoners die eerder willen beginnen met isoleren, kunnen informatie vinden op www.brabantwoontslim.nl.