Bouwwerkzaamheden basisschool Petrus en Paulus in Eerde van start

5 maanden geleden gepubliceerd

De bouwwerkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus Paulus in Eerde gaan van start, ondanks dat de bouwvergunning nog niet onherroepelijk is. De noodzaak voor de nieuwe school wordt steeds groter en de gemeente en de eigenaar van het gebouw, SHAAK BV, hebben afgesproken om te beginnen met de werkzaamheden.

Vertraging in het project

In 2021 werd al een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en SHAAK BV om te beginnen met het project voor de nieuwe school en het behoud van het kenmerkende kerkgebouw. Door beroep tegen het bestemmingsplan is het project echter enorm vertraagd. Dit heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijke overeenkomst is komen te vervallen en er nieuwe afspraken moesten worden gemaakt. Het college heeft deze week ingestemd met de nieuwe afspraken.

Beroep ongegrond verklaard

De Raad van State heeft vandaag een einduitspraak gedaan met betrekking tot het beroep tegen het bestemmingsplan. Het beroep is ongegrond verklaard, waardoor het op 28 september 2023 herstelde bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

Aanvullend krediet voor gestegen bouwkosten

Vanwege de gestegen bouwkosten in de afgelopen jaren, wordt de gemeenteraad op 4 april 2024 gevraagd om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het project.

Bezwaar tegen appartementen in kerk

Er is ook bezwaar gemaakt tegen de bouwvergunning die naast de nieuwbouw van de school, de bouw van een aantal appartementen naast en in de kerk mogelijk maakt. De bezwaarmakers zijn vooral tegen de appartementen die in de kerk worden gepland. Volgens hen maken deze appartementen een onaanvaardbare inbreuk op de monumentale waarden van de kerk. Voor SHAAK BV zijn deze appartementen echter noodzakelijk om het hele project haalbaar te maken.

Nieuwe school in schooljaar 2025/2026

Wethouder Johan van Gerwen heeft aangegeven dat het college de urgentie van de nieuwbouw van de school begrijpt en bereid is om een weloverwogen risico te nemen door te starten met de bouwwerkzaamheden voordat de bouwvergunning onherroepelijk is. Als het bouwproces voorspoedig verloopt, wordt verwacht dat de nieuwe school in het schooljaar 2025/2026 in gebruik kan worden genomen.