Gemeente Meierijstad komt met nieuwe gezondheidsnota

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Gemeente Meierijstad heeft een nieuwe gezondheidsnota genaamd ‘Samen gezonder telt!’ gepresenteerd. Deze nota is een reactie op maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, de gevolgen van een ongezonde leefstijl en de aanwezigheid van eenzaamheid in de samenleving. De gemeente wil haar inspanningen voor de gezondheid van de inwoners opvoeren, in samenwerking met alle gezondheidspartners.

Brede aanpak voor gezondheid

De gezondheidsnota benadert gezondheid op een brede manier. Het gaat niet alleen om fysieke gezondheid, maar ook om de kwaliteit van leven, sociale participatie, mentaal welbevinden, economische stabiliteit en een aangename leefomgeving.

Zes ambities voor een gezondere samenleving

De nota beschrijft zes ambities en de aanpak die nodig is om deze te bereiken. Het gaat om de volgende thema’s:

  1. Gezonde leefstijl en bewegen: Het doel is om ouderen vitaler te maken en hun risico op vallen te verminderen, en om het alcohol- en drugsgebruik bij jongeren te verminderen.

  2. Gezonde sociale omgeving: Er moet een sterke sociale basis zijn met voldoende laagdrempelige mogelijkheden voor inwoners om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen.

  3. Gezonde groene omgeving: In de ruimtelijke planning van de gemeente krijgen gezondheidsaspecten voor inwoners hoge prioriteit.

  4. Toegankelijke zorg: De focus ligt op het voorkomen en terugdringen van mentale klachten bij jongeren, volwassenen en nieuwkomers.

  5. Gelijke kansen op gezondheid en tegengaan van gezondheidsachterstanden: Het doel is om inwoners met een gezondheidsachterstand te bereiken en te ondersteunen.

Wethouder Rik Compagne benadrukt het belang van de gezondheidsnota en stelt dat er nog veel te winnen valt, ondanks de bestaande gezondheidsactiviteiten. De nota zal op 4 april voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor goedkeuring. Later dit jaar zal er een uitvoeringsprogramma ‘Gezonder Meierijstad’ worden opgesteld.