Nieuwe voorwaarden voor zonneparken in Meierijstad

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het college van Meierijstad heeft nieuwe randvoorwaarden opgesteld voor grondgebonden zonneparkinitiatieven. Deze zijn vastgelegd in het ‘Afwegingskader grondgebonden zonnepark initiatieven’. Het doel is om de gemeente meer regie te laten houden over dergelijke projecten en de mogelijke negatieve gevolgen op de omgeving tot een minimum te beperken.

Nieuwe aanpak

De aanpak is gebaseerd op ervaringen uit eerdere zonneparkplannen. Het nieuwe afwegingskader biedt duidelijkere handvatten bij de beoordeling, selectie en realisatie van zonneparkprojecten. Omwonenden en belanghebbenden worden meer betrokken en hun betrokkenheid wordt beter geborgd.

Tranche 2024: Onafhankelijkheid van het elektriciteitsnetwerk

Meierijstad wil in 2024 en 2026 voor elk 33 hectare een nieuwe tranche openen waarin initiatiefnemers hun plan voor een zonnepark kunnen aanmelden. De voorwaarde voor de tranche van 2024 is dat zonneparken geen directe levering of aansluiting mogen hebben op het elektriciteitsnet. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat het net nog meer belast wordt.

Nieuwe randvoorwaarden

Voortaan zal de gemeente elk nieuw initiatief op vijf onderdelen toetsen. Een initiatief moet voldoen aan algemene voorwaarden, op de juiste manier worden ingepast in het landschap en de initiatiefnemer moet a